x

İSG & ÇEVRE

İSG & ÇEVRE

Aran Sıcak Dövme çalışmalarının bütün süreçlerinde; çevre duyarlılığı, çalışanların sağlık ve güvenliği temel önceliğini oluşturuyor. Bu yöndeki hedefi;  çevre ve insan sağlığını etkileyen sistemlerinde sürekli gelişimi sağlamaktır.

 

Bu hedefe ulaşmak için Aran Sıcak Dövme aşağıdaki tanımları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

 

Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,

Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,

Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,

Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak.