x

İSG & Çevre

İSG & Çevre

Aran Sıcak Dövme çalışmalarının bütün süreçlerinde; çevre duyarlılığı, çalışanların sağlık ve güvenliği temel önceliğini oluşturuyor. Bu yöndeki hedefi;  çevre ve insan sağlığını etkileyen sistemlerinde sürekli gelişimi sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için Aran Sıcak Dövme aşağıdaki tanımları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
  • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak.